Oficer Ochrony Obiektu Portowego- Port Facility Security Officer IMO 3.21⛴⛴⚓.

https://www.facebook.com/Maritime-Safety-Security-230171640331963

Szkolenie odbędzie się w dniach 15,16.12.2021 roku w Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security przy ul.Dębogórskiej 22 w Szczecinie. W czasie szkolenia przygotowującego do wykonywania obowiązków Oficera Ochrony Obiektu Portowego- Port Facility Security Officer IMO 3.21.

Uczestnicy zdobywają wiedzę o przepisach prawnych i procedurach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony statku i portu, o zagrożeniach bezpieczeństwa w żegludze morskiej i ostatnich incydentach mających wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugie morskiej, które wydarzyły się na świecie, zapoznają się z największymi atakami terrorystycznymi na morzu, taktyką i metodami działań terrorystycznych na morzu i obiektach portowych, uczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne i sposobów postępowania po ich odkryciu, zdobywają wiedzę z zakresu nielegalnego przerzutu narkotyków w transporcie morskim . Poznają zasady opracowywania planów ochrony obiektu portowego oraz organizacji szkoleń i ćwiczeń dla obiektów portowych zgodnie z kodeksem ISPS. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii na temat niebezpiecznych zachowań ludzkich oraz zaburzeń i sposobów postępowania w kontakcie z takimi ludźmi w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Zapoznają się z podstawami negocjacji oraz zdobywania informacji o zagrożeniu do przybycia wyspecjalizowanych służb. Szkolenie prowadzą:Sebastian Kalitowski, kmdr.ppor.rez – absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie służył m.in. jako dowódca grupy specjalnej w jednostce FORMOZA, a od 2007 roku specjalista i analityk bezpieczeństwa morskiego, biegły sądowy z zakresu terroryzmu i terroryzmu morskiego, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, wykonujący obecnie m.in. obowiązki oficera ochrony obiektu portowego PORT OKO. Od 2010 roku przygotowywał w oparciu o autorski program żołnierzy do pracy w charakterze uzbrojonych członków ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy pływających w rejonach zagrożonych atakami pirackimi. Piotr Zegan, kmdr rez. – absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, były komendant Studium Wojskowego WSM w Szczecinie, specjalista w zakresie bezpieczeństwa obiektów portowych, a także wieloletni Oficer Ochrony Obiektu Portowego oraz wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Angelika Szymańska, mjr dr –psycholog wojskowy, wykładowca akademicki i kursów z zakresu bezpieczeństwa, pracuje z żołnierzami wyjeżdżającymi i powracającymi z misji bojowych poza granicami kraju, specjalista w zakresie PTSD. Od 2010 roku na szkoleniach organizowanych przez Maritime Safety & Security przygotowywała żołnierzy do pracy w charakterze uzbrojonych członków ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy pływających w rejonach zagrożonych atakami pirackimi. Pracowała z uprowadzonymi i izolowanymi przez piratów marynarzami w rejonie Rogu Afryki.

Cena szkolenia 1250 zł, nie obejmuje kosztów wydania certyfikatu przez Urząd Morski.

Cena obejmuje koszty wysyłki certyfikatu dla osób spoza Szczecina.

Więcej informacji: 91 433 63 60, 602671167 lub office@maritime-security.eu

www.szkoleniadlamarynarzy.pl

www.maritime-security.eu

Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security jest uznanym ośrodkiem szkoleń morskich specjalizującym się w bezpieczeństwie morskim, a od wielu lat wyszkolił wielu specjalistów wykonujących zadania jako Oficer Ochrony Obiektu Portowego m.in. dla PORT OKO, ZCH POLICE, ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA WYDARZENIA, STOCZNIA POMERANIA, Kronospan, a także PLNG – Gazoport. Jest też jedynym ośrodkiem w kraju, który posiada od 2011 roku certyfikat jakości systemu zarządzania przedsiębiorstwem ISO 9001:2015 wydany i nadzorowany przez Lloyd Register w zakresie szkoleń dotyczących zagrożeń atakami terroryzmu i piractwa morskiego, zarządzania operacjami bezpieczeństwa morskiego oraz uzbrojonej ochrony jednostek pływających. W czasie naszego szkolenia są m.in. szeroko analizowane najnowsze wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa na morzu, używane są atrapy i substytuty improwizowanych ładunków wybuchowych oraz środków odurzających. Szkolenie prowadzone jest w dużej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audio i video z zachowaniem reżimu pandemicznego, a organizator zapewnia uczestnikom kawę, herbatę, wodę mineralną oraz ciastka.


Facebook image
ładowanie facebooka