OFICER OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO – Port Facility Security Officer IMO 3.21

https://www.facebook.com/Maritime-Safety-Security-230171640331963

Szkolenie PFSO odbędzie się w dniach 13-15.01.2022 roku w Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security przy ul. Dębogórskiej 22 w Szczecinie.

W czasie szkolenia przygotowującego do wykonywania obowiązków Oficera Ochrony Obiektu Portowego– Port Facility Security Officer IMO 3.21. Uczestnicy zdobywają wiedzę o przepisach prawnych i procedurach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony statku i portu, o zagrożeniach bezpieczeństwa w żegludze morskiej i ostatnich incydentach mających wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi morskiej, które wydarzyły się na świecie, zapoznają się z największymi atakami terrorystycznymi na morzu, taktyką i metodami działań terrorystycznych na morzu i obiektach portowych, uczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne i sposobów postępowania po ich odkryciu, zdobywają wiedzę z zakresu nielegalnego przerzutu narkotyków w transporcie morskim . Poznają zasady opracowywania planów ochrony obiektu portowego oraz organizacji szkoleń i ćwiczeń dla obiektów portowych zgodnie z kodeksem ISPS. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii na temat niebezpiecznych zachowań ludzkich oraz zaburzeń i sposobów postępowania w kontakcie z takimi ludźmi w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Zapoznają się z podstawami negocjacji oraz zdobywania informacji o zagrożeniu do przybycia wyspecjalizowanych służb.

Szkolenie prowadzą:

Sebastian Kalitowski, kmdr.ppor.rez – absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie służył m.in. jako dowódca grupy specjalnej w jednostce FORMOZA, a od 2007 roku specjalista i analityk bezpieczeństwa morskiego, biegły sądowy z zakresu terroryzmu i terroryzmu morskiego, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, wykonujący obecnie m.in. obowiązki oficera ochrony obiektu portowego PORT OKO. Od 2010 roku przygotowywał w oparciu o autorski program żołnierzy do pracy w charakterze uzbrojonych członków ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy pływających w rejonach zagrożonych atakami pirackimi.

Piotr Zegan, kmdr rez. – absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, były komendant Studium Wojskowego WSM w Szczecinie, specjalista w zakresie bezpieczeństwa obiektów portowych, a także wieloletni Oficer Ochrony Obiektu Portowego oraz wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa morskiego.

Angelika Szymańska, mjr dr –psycholog wojskowy, wykładowca akademicki i kursów z zakresu bezpieczeństwa, pracuje z żołnierzami wyjeżdżającymi i powracającymi z misji bojowych poza granicami kraju, specjalista w zakresie PTSD. Od 2010 roku na szkoleniach organizowanych przez Maritime Safety & Security przygotowywała żołnierzy do pracy w charakterze uzbrojonych członków ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy pływających w rejonach zagrożonych atakami pirackimi. Pracowała z uprowadzonymi i izolowanymi przez piratów marynarzami w rejonie Rogu Afryki.

Cena szkolenia 1250 zł, nie obejmuje kosztów wydania certyfikatu przez Urząd Morski. Cena obejmuje koszty wysyłki certyfikatu dla osób spoza Szczecina.

Więcej informacji:

Tel. 91 433 63 60, 602671167 lub office@maritime-security.eu


Facebook image
ładowanie facebooka