Oficer Ochrony Obiektu Portowego w dniach 25-27.04.2022 roku

Maritime Safety & Security zaprasza na przeszkolenie Oficer Ochrony Obiektu Portowego– Port Facility Security Officer #IMO 3.21. Szkolenie odbędzie się w dniach 25,26,27.04.2022 roku w Ośrodku Szkoleniowym #MaritimeSafetySecurity przy ul. Dębogórskiej 22 w Szczecinie. W czasie szkolenia przygotowującego do wykonywania obowiązków Oficera Ochrony Obiektu Portowego– Port Facility Security Officer #IMO 3.21 Uczestnicy zdobywają wiedzę o przepisach prawnych i procedurach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony statku i portu, o zagrożeniach bezpieczeństwa w żegludze morskiej i ostatnich incydentach mających wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi morskiej, które wydarzyły się na świecie, zapoznają się z największymi atakami terrorystycznymi na morzu, taktyką i metodami działań terrorystycznych na morzu i obiektach portowych, uczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne i sposobów postępowania po ich odkryciu, zdobywają wiedzę z zakresu nielegalnego przerzutu narkotyków w transporcie morskim. Poznają zasady opracowywania planów ochrony obiektu portowego oraz organizacji szkoleń i ćwiczeń dla obiektów portowych zgodnie z kodem #ISPS. Zdobywają także wiedzę z zakresu psychologii na temat niebezpiecznych zachowań ludzkich oraz zaburzeń i sposobów postępowania w kontakcie z takimi ludźmi w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Zapoznają się z podstawami negocjacji oraz postępowania w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu. Cena szkolenia 1250 zł, nie obejmuje kosztów wydania certyfikatu przez Urząd Morski.

tel. 91 433 63 60, 602671167 lub office@maritime-security.eu


Facebook image
ładowanie facebooka