Oficer Ochrony Obiektu Portowego PFSO

KURS OFICER OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO) IMO 3.21

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz konwencji SOLAS.

Cel szkolenia 

 • Zdobycie międzynarodowych uprawnień do pełnienia funkcji Oficer Ochrony Obiektu Portowego
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zagrożeń dla transportu morskiego i obiektów portowych oraz statków
 • Opanowanie wiedzy zawodowej z dziedzin ochrony obiektu portowego
 • Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej jako Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Program szkolenia obejmuje

 • Informacje o rozwoju polityki bezpieczeństwa na morzu
 • Konwencje SOLAS i kod ISPS
 • Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi
 • Zapoznanie się z zagrożeniami na morzu i dla obiektów portowych
 • Rozpoznawanie przedmiotów niebezpiecznych i zasady postępowania w przypadku ich odkrycia
 • Elementy negocjacji kryzysowych, zachowania ludzkie, stosunków interpersonalnych i komunikacji
 • Przeszukania różnego rodzaju obiektów
 • Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami PFSO
 • Gotowości w sytuacjach awaryjnych, ćwiczeń oraz manewrów
 • Procedur administracyjnych dotyczących ochrony statku i portu
 • W czasie naszego szkolenia analizowane są najnowsze wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa na morzu, używane są atrapy i substytuty improwizowanych ładunków wybuchowych oraz środków odurzających.

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są wysokokwalifikowani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa morskiego:

 • praktycy specjalizujący się w branży bezpieczeństwa morskiego w zakresie ochrony statków i obiektów portowych;
 • byli oficerowie Jednostki Specjalnej Marynarki Wojennej „FORMOZA” oraz Marynarki Wojennej;
 • byli oficerowie Ochrony Obiektu Portowego

Szkolenie jest prowadzone przez zespół wykładowców:

mgr inż. kmdr.ppor.rez. Sebastiana Kalitowskiego – absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ekspert bezpieczeństwa morskiego, byłego żołnierza jednostki FORMOZA, biegłego sądowego z zakresu terroryzmu i terroryzmu morskiego, uczestnika szkoleń z zakresu negocjacji kryzysowych FBI Stanów Zjednoczonych, eksperta Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, m.in. wykonuje obecnie obowiązki oficera ochrony obiektu portowego PORT OKO.

mgr inż. kmdr. rez. Piotra Zegana – absolwent Wyzszej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, specjalista w zakresie bezpieczeństwa obiektów portowych, a także wieloletni Oficera Ochrony Obiektu Portowego oraz wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa morskiego.

mjr.dr Angelikę Szymańską -absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale psychologii, wykładowca akademicki, psycholog wojskowy, specjalista w zakresie PTSD oraz zachowań ludzkich, zajmuje się m.in. przygotowywaniem żołnierzy wyjeżdżających na misje bojowe.

mgr Małgorzatę Unrug-Nowak – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu organizowanych przez SWPS. Posiada certyfikat w terapii PTSD.  W trakcie studiów była na stażu w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, gdzie pracowała z weteranami misji zagranicznych. Praktyki odbywała również w areszcie śledczym na Mokotowie, w oddziale zajmującym się opiniowaniem poczytalności osadzonych. Zawodowo związana z obszarem szkoleń sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Prowadziła szkolenia m.in. dla pracowników ministerstw z tematyki zakladnicznej oraz dla załóg statków i samolotów.

Czas trwania

 • łącznie: 23 godziny
 • wykłady: 17 godzin
 • ćwiczenia: 6 godzin
 • liczba dni: 2-3 
 • Szkolenie prowadzone jest w dużej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audio i video z zachowaniem reżimu pandemicznego, a organizator zapewnia uczestnikom kawę,  herbatę, wodę mineralną oraz ciastka.

Wymagania wstępne

Brak

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

 


Facebook image
ładowanie facebooka