Przeszkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych – Basic safety training in personal survival techniques IMO 1.19

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Program kursu obejmuje nauczenie efektywnego posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi, rozróżnianie rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowanie i używanie środków ratunkowych znajdujących się na statku, posługiwanie się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, obsługiwanie radiowych środków wzywania pomocy, zachowanie się w sytuacjach, takich jak:

– opuszczanie statku,
– przebywanie w tratwie ratunkowej i łodzi ratunkowej,
– przebywanie w wodzie.

Czas trwania:

  • łącznie: 20 godzin
  • wykłady: 14 godzin
  • ćwiczenia: 6 godzin
  • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

  • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu  telefonicznie lub drogą mailową .
  • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
    – na akwenie wodnym: gorsze ubranie
  • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

    Wykłady – zaliczenie w formie testu.

    Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.


Facebook image
ładowanie facebooka