Przeszkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych – odnowienie – Basic safety training in personal survival techniques – refreshment

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 5 godzin
 • ćwiczenia: 3 godziny
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

    posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.

Informacje dodatkowe

 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na akwenie wodnym: gorsze ubranie
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

    Wykłady – zaliczenie w formie testu.

    Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

 1. Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika  –jeszcze nie robimy 
 2. Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika –odnowienie – jeszcze nie robimy 
 3. Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika  – jeszcze nie robimy
 4. Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika-odnowienie – jeszcze nie robimy

Facebook image
ładowanie facebooka