Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

(training in advanced fire fighting)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Program kursu obejmuje przygotowanie marynarzy i oficerów statków oraz jednostek wiertniczych do działalności prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku oraz zwalczania pożaru, kierowanie operacjami zapobiegania i walki z pożarem, w tym przy współpracy z portem, organizowanie i szkolenie grup do walki z pożarem w morzu i w porcie, wykonywanie obsługi technicznej instalacji i sprzętu pożarniczego, analizowanie wypadków pożarów i wykonywanie sprawozdań, sprawowanie kontroli nad osobami poszkodowanymi w pożarach. Wykorzystywanie sprzętu przenośnego do walki z pożarem na statku, uruchamianie stacjonarnych instalacji gaśniczych oraz kierowanie akcją gaśniczą na statku.

 Czas trwania

 • łącznie: 30 godzin
 • wykłady: 17 godzin
 • ćwiczenia: 13 godzin
 • liczba dni: 3

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu telefonicznie bądź drogą mailową.
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – ważne świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.


Facebook image
ładowanie facebooka