STCW dla żeglarzy – Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH/ Basic Safety Training Certificate on Commercial Yachts  STCW dla żeglarzy

To szkolenie, które pojawiło się w ustawie w 2018 roku i o którym niewielu żeglarzy jeszcze wie. To właśnie to szkolenie powinno się nazywać prawdziwym STCW dla żeglarzy. Wybierając to trwające zgodnie z ramami programowymi 40 godzinne szkolenie „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” będziemy uczestniczyć w szkoleniu, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe. Obejmuje ono wiedzę z zakresu bezpieczeństwa niezbędną dla załóg jachtów komercyjnych, żaglowców, a nie dużych statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy nie mówiąc już o wcześniej wspominanych różnicach sprzętowych. W czasie tego szkolenia Uczestnicy będą uczyć się wykorzystywać indywidualne i zespołowe środki ratunkowe, sprzęt ppoż taki jaki jest na jachtach i żaglowcach, a nie na statkach spełniających wymogi Konwencji SOLAS.

Z racji znacznie bardziej skromnego zaplecza sprzętu bezpieczeństwa takich jednostek w stosunku do statków z którym zapoznają się uczestnicy i wiedzy do przekazania szkolenie to jest krótsze i możliwe do realizacji w ciągu 3 do 4 dni szkoleniowych. W połączeniu zajęć metodą hybrydową (w dobie ograniczeń pandemicznych): teoria on line i praktyka na żywo Ośrodek Maritime Safety & Security z myślą o żeglarzach z całej Polski organizuje to szkolenie weekendowo. W skróconym szkoleniu dla żeglarzy komercyjnych nie ma już na przykład całkowicie zbytecznego dla żeglarzy ale istotnego dla marynarzy „Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej”, które jest IV częścią Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa dla załóg statków morskich pływających na jednostkach, które obejmuje Konwencja SOLAS.

Szkoląc się w zakresie wiedzy potrzebnej do żeglugi jachtami lub żaglowcami i ucząc się wykorzystania sprzętu ratunkowego i ppoż. takiego jaki znajduje się na wyposażeniu jachtu lub żaglowca nie tylko zyskujemy wymierną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i wykorzystywania sprzętu, który w rzeczywistości znajduje się na jednostkach którymi pływamy ale także czas.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują ważny 5 lat certyfikat wystawiony przez organy administracji morskiej państwa czyli Urząd Morski.

Wzór certyfikatu wystawianego po ukończeniu szkolenia PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH/ Basic Safety Training Certificate on Commercial Yachts – poniżej.

Ramowy program Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych w załączniku nr 2 do Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/490/1

CZY ŻEGLARZ MUSI SZKOLIĆ SIĘ TAK SAMO JAK MARYNARZ NA ZINTEGROWANYM KURSIE BEZPIECZEŃSTWA?

Odpowiedź brzmi NIE.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181- tekst jednolity)- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych), http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/490/1

Zgodnie z § 7 ust. 1 (str. 2) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego (tak samo jak zawodowy marynarz) jest obowiązany ukończyć ważne 5 lat szkolenie Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa.

Program ZINTEGROWANEGO KURSU BEZPIECZEŃSTWA zgodnie z Konwencją STCW i kursem modelowym IMO, obejmuje 67, 5 godzin z czego 44 godziny wykładu i 23,5 godzin szkolenia praktycznego.  Zgodnie z przepisami wymaga się od członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia takie same jak dla marynarzy według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”,- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg statków morskich.

Przeszkolenie obejmuje następujące szkolenia:

  • Indywidualne Techniki Ratunkowych
  • Ochrony Przeciwpożarowej stopnia podstawowego
  • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

https://szkoleniadlamarynarzy.pl/kursy/zintegrowany-kurs-bezpieczenstwa-stcw-4-moduly-basic-safety-training-imo/

Szczegółowy program szkolenia- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/239/1

Niewielu żeglarzy zwróciło uwagę i wie o tym, że ustawodawca w tym samym paragrafie §7 ust. 3 (str.3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał iż zgodnie z powyższym rozporządzeniem załogi na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa mogą zastąpić Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych/ Basic Safety Training Certificate on Commercial Yachts. To właśnie to szkolenie jest STCW dla żeglarzy.

Wybierając to trwające zgodnie z ramami programowymi 40 godzinne szkolenie „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” STCW dla żeglarzy będziemy uczestniczyć w szkoleniu, które obejmuje:

  • Indywidualne Techniki Ratunkowe,
  • Pierwszą Pomoc Medyczną
  • Szkolenie Przeciwpożarowe

Wobec powyższego warto zadać sobie pytanie czy żeglarz będący członkiem załogi jachtu komercyjnego zobligowany do ukończenia obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa będzie pływał jako członek załogi na statkach o pojemności większej niż 500 jednostek brutto (GT).

Jeśli odpowiedź brzmi, że nie zamierzamy pływać jako załoga na statkach, które obejmuje Konwencja SOLAS logika i względy bezpieczeństwa sugerują wybrać krótsze szkolenie, które ustawodawca słusznie przygotował dla żeglarzy pływających na jachtach komercyjnych oraz dla oficerów wachtowych na żaglowcach, a które mam wrażenie, że nie zostało jeszcze przez żeglarzy dostrzeżone.

Zapewne zdecydowana większość członków załóg jachtów komercyjnych będzie stanowiła załogi jednostek komercyjnych o pojemnościach mniejszych niż 500 jednostek brutto (GT). Dlatego bezsensu jest wybieranie szkolenia Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa. Poza wcześniejszymi argumentami za wyborem szkolenia dla żeglarzy jest jeszcze jeden na szkoleniach dla marynarzy w innych ośrodkach wykładowcami najczęściej są ludzie, którzy pływali na statkach ale czasem nie mają żadnego doświadczenia z żeglugi jachtowej. Co jest kolejną rozbieżnością w relacjach wykładowca, instruktor i uczestnik szkolenia.

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA/ BASIC SAFETY TRAINING?

to szkolenie dedykowane dla marynarzy, którzy będą pływać na statkach spełniających wymogi Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) i statkami o pojemności brutto większej niż 500 GT.

Niewielu żeglarzy zwróciło uwagę i wie o tym, że ustawodawca w tym samym paragrafie §7 ust. 3 (str.3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał iż zgodnie z powyższym rozporządzeniem załogi na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek „Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa” mogą zastąpić Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”/ Basic Safety Training Certificate on Commercial Yachts.

Tak jak wspomniano wcześniej jest to szkolenie dedykowane członkom załóg jednostek konwencyjnych (podlegających Konwencji SOLAS) czyli jednostek o pojemności większej niż 500 jednostek brutto (GT). Nim przejdziemy do programu szkolenia rodzi się zasadnicze pytanie czy którykolwiek z żeglarzy wybierających się na to szkolenie STCW będzie pływał tak dużymi statkami?

Dla przypomnienia żeglarzom zwłaszcza tym którzy będą pływać na żaglowcach STS Generał Zaruski ma pojemność brutto 89 GT, a STS Pogoria 298 GT, STS Oceania 370 GT, STS Kapitan Borchardt 173 GT.

Szersze porównanie obu kursów – szczegółowy opis:       szkoleniaSTCWdlażeglarzy

SZKOLENIE STCW DLA ŻEGLARZY W MARITIME SAFETY & SECURITY

Kontaktując się z ośrodkami szkolącymi marynarzy powyższej wiedzy o różnicach w szkoleniach w zdecydowanej większości się nie otrzyma, bo albo sami o tym nie wiedzą lub proponują ukończenie szkolenia ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA, który te ośrodki mają w ofercie. Natomiast nie mają uznania do prowadzenia PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH, które otrzymuje się po przejściu audytu w Ministerstwie Infrastruktury. Do niedawna jedynie nasz Ośrodek posiadał takie uznanie. Pasjonując się żeglarstwem od 38 lat, a od 15 lat szkoląc marynarzy w Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security z wielką radością przyjąłem informacje o nowych możliwościach szkoleń żeglarzy komercyjnych w oparciu o program szkoleniowy stworzony z myślą o żeglarzach i sprzęcie z którym maja do czynienia na swoich jednostkach. Nasz ośrodek jako pierwsza morska jednostka edukacyjna wystąpiła o uznanie do przeprowadzanie tego typu szkoleń do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, które po audycie kontrolnym, sprawdzeniu programu, posiadanego sprzętu i kadry szkoleniowej zostało nam przyznane. W zakresie prowadzenia tego szkolenia pod wzgledem jakości byliśmy także audytowani przez najstarsze towarzystwo ubezpieczeniowe na świecie wiodące prym w świecie żeglugi brytyjskie LLoyd Register, które od 2008 roku nadzoruje jakość świadczonych przez nas usług. Zależało mi na tym żeby nasze szkolenie było najlepsze wśród innych szkoleń oferowanych przez ośrodki szkolące marynarzy. Zależało mi na tym żeby nasze szkolenie nawiązywało poziomem do kursów jakie kiedyś odbywały się w Trzebieży czy Jastarni, a które pamiętają jeszcze niektórzy żeglarze oraz do tych które odbywałem służąc zawodowo jako oficer w marynarce wojennej i siłach specjalnych.

Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa (safety) w żegludze jachtowej. Zapoznają i uczą się obsługiwać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe, poznają metody ich wodowania (w czasie każdego ze szkoleń otwieramy tratwę ratunkową) i długotrwałego przebywania w morzu “sea survival”, uczą się technik ratowania rozbitków z morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec, organizacji holowania jednostki w sytuacjach awaryjnych i na wzburzonym morzu w przypadku akcji ratowniczej, postępowania w przypadku hipotermii, utraty przytomności, sposobów prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku krwawienia, zwęglenia, oparzeń i porażeń prądem, przygotowania poszkodowanego w wyniku wypadku w czasie rejsu do transportu. Uczą się gaszenia pożarów z użyciem środków gaśniczych dostępnych na jachcie. Poznają zasady i sposoby postępowania w przypadku przebicia kadłuba i przecieku grożącego zatonięciem jednostki. Rozmawiamy o zagrożeniach zderzenia z UFO (Unidentified Floating Object). Omawiamy oraz wskazujemy sposoby postępowania w przypadku takich sytuacji. W czasie ćwiczeń praktycznych uczą się udzielania pomocy w najczęstszych i najbardziej prawdopodobnych urazach z jakimi mamy do czynienia na jachtach, szycia ran.

Każdy z uczestników po szkoleniu teoretycznym musi wykazać się praktyczną umiejętnością ugaszenia pożaru z wykorzystaniem dostępnego na jachcie sprzętu ppoż.

MARITIME SECURITY, JACHT SECURITY WIEDZA, KTÓRĄ DOSTANIESZ TYLKO OD NAS I TO W GRATISIE W CZASIE KURSU STCW DLA ŻEGLARZY 

W języku angielskim termin “bezpieczeństwo morskie” w terminologii specjalistycznej dzieli się na “maritime safety” i “maritime security”. Pierwsze dotyczy tego o czym wcześniej mówiliśmy m.in. zagrożeń pożarem, utonięciem jednostki, wypadnięciem człowieka za burtę, współpracy z SAR, operacji MEDAVAC czy urazów i wypadków na morzu. “Maritime security” czy w naszym wypadku “jacht security” to zagrożenia atakiem pirackim czy terrorystycznym, wykorzystaniem nas czy naszej jednostki do przerzutu narkotyków, kidnapinng, spotkanie na morzu z nielegalnym imigrantami na Morzu Śródziemnym, Kanale La Manche czy przemytnikami, itd. Jachty to obecnie najczęściej wykorzystywany środek przerzutu kokainy do Europy. W ciągu ostatniego roku zatrzymano w czasie próby przemytu 132 jachty, a wśród nich dwa pływały pod polską banderą.

To także nowe i nie do końca zrozumiałe zagrożenie interakcjami z orkami iberyjskimi u wybrzeży Portugalii i Hiszpani oraz w Cieśninie Gibraltarskiej. Marynarze są najczęściej uprowadzaną grupą zawodową dla okupu. Uprowadzani czasem bywają takze żeglarze. Stefan Viktor Okonek, Henrike Dielen, Jurgen Kantner, Sabine Merz, Florent Lemacon, Jean i Scot Adamus, krzysztof zabłocki czy sir Peter Blake to jedni z wielu żeglarzy, którzy byli uprowadzani przez piratów lub terrorystów, a niektórzy z ich rąk zginęli. Powiemy Ci jak postępować w przypadku ataku i jak ich unikać.

Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security powstał w 2007 roku i jest uznanym ośrodkiem przez organy administracji morskiej państwa. Tylko takie ośrodki mogą szkolić i poświadczać o pozytywnym zakończeniu szkolenia. Jesteśmy upoważnieni do wydania certyfikatu ukończenia szkolenia i na nasz wniosek Urząd Morski wydaje państwowy dokument potwierdzający zdobycie uprawnień zawodowych dla marynarzy zgodnie z IMO i STCW.

Przez 11 lat działania ośrodka przeszkoliliśmy kilkuset oficerów uzbrojonej ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy statków handlowych, a o naszym wysokim poziomie realizowanych szkoleń świadczą nie tylko pozytywnie realizowane audyty przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ale także wdrożony od 2008 roku system zarządzania jakością ISO 9001 certyfikowany i realizowany pod nadzorem jednego z najbardziej uznanych w branży morskich i najstarszego na świecie klasyfikatora brytyjskiego Lloyd Register.

W 2018 roku nasz ośrodek jako jeden z pierwszych został uznany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do przeprowadzania szkoleń bezpieczeństwa dla żeglarzy wedle nowych przepisów prawnych.  Nasz Ośrodek szkoleniowy jako jedyny w 2018 roku został również certyfikowany do przeprowadzania szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy żeglarskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat, który jest równoważny z przeszkoleniem Basic Training STCW. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia uczestnicy mogą wystąpić do Urzędu Morskego w Szczecinie lub w Gdyni o zawodową Książeczkę Żeglarską Seaman’s Book.

Poznaj naszych wykładowców kursu STCW dla żeglarzy: nasi instruktorzy PDF

 

Koszt szkolenia „Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach  STCW dla żeglarzy– 1350 zł + 20 zł opłata za wydanie międzynarodowego certyfikatu przez Urząd Morski w Szczecinie.

Więcej informacji: office@maritime-security.eu,

tel. 91 433 63 60, 602 671 167

www.szkoleniadlamarynarzy.pl, www.maritime-security.eu

https://www.youtube.com/watch?v=qBJ7-5Xeuz4&t=88s

https://www.youtube.com/watch?v=JQkgLhEHvQw

https://www.youtube.com/watch?v=i2Unh_WycFM

https://www.youtube.com/watch?v=0tdLhfxYlIo

https://www.youtube.com/watch?v=BYxJ5X7G35A

https://www.youtube.com/watch?v=sTjQXYgwsb4

https://www.youtube.com/watch?v=MYQwtorK2c4


Facebook image
ładowanie facebooka