Zagrożenie nielegalnym przerzutem narkotyków w żegludze morskiej

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Kurs dla marynarzy pływających w rejonach zagrożonych piractwem

Kurs Maritime Security Operator, Maritime Security Operative, MSO

STCW dla żeglarzy – Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych

Oficer Ochrony Obiektu Portowego PFSO

Oficer ochrony armatora CSO

Przeszkolenie oficera ochrony statku SSO

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Facebook image
ładowanie facebooka